Forsvareroppdrag

Som siktet eller tiltalt i en straffesak har man rett til å bli representert av en advokat. Våre advokater tar forsvareroppdrag for både privatpersoner og bedrifter, og bistår i fra etterforskningsstadiet og gjennom rettsprosessen.

To av Eurojuris Nord sine advokater arbeider som faste forsvarere i Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Vi har også lang erfaring fra politiet og påtalemyndigheten.

Forsvareroppdrag

Advokater innen fagområdet