Våre folk - din hjelp

Johanne 2

Johanne Samuelsen

Advokatfullmektig

46 95 17 05

Erfaring

Utdannelse

2023

Master i Rettsvitenskap