Om oss

En helhetlig leverandør av juridiske tjenester

Vi mener vår kompetanse, kvalitet, lange erfaring og lokalkunnskap gjør oss i stand til å finne de beste løsningene for våre kunder.

Advokatfirma Eurojuris Nord er et av landsdelens største advokatfirmaer, med ti advokater/advokatfullmektiger. Selskapet ble våren 2020 dannet gjennom en sammenslåing av Advokatfirma Eurojuris Narvik og Advokatfirmaet Eurojuris Harstad, som da i flere år før fusjonen hadde samarbeidet tett i et advokatfellesskap.

Vårt mål er at du skal få den beste hjelpen til å forebygge eller løse rettslige utfordringer innenfor ethvert fagområde. Vi legger stor vekt på effektiv oppfølging med høy kvalitet. Vår lokale forankring, med kontorer i Harstad og Narvik, gjør at vi kan tilby tett dialog og sammen oppnå resultater i tråd med dine behov.

Våre medarbeidere har bred erfaring fra ulike bakgrunner og en solid total kompetanse som unyttes til det beste for kundene våre. Vi skal sørge for rett person på rett sak!

Vi bistår både små og store virksomheter i næringslivet, privatpersoner og offentlige foretak. Vi har også advokater med faste verv som forsvarere og bistandsadvokat.

Alle våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen, og etterlever de krav som følger av Regler for god advokatskikk. Vi er også ISO-sertifisert på vårt ledelsessystem for kvalitet, i henhold til ISO 9001:2015.

Nasjonalt nettverk

Advokatfirma Eurojuris Nord er del av Eurojuris Norge, en landsomfattende sammenslutning av advokatfirmaer. Denne tilknytningen bidrar til sterkere fagkompetanse gjennom kursing og erfaringsutveksling. Advokatselskapene som sammen er eiere og deltakere i Eurojuris Norge er alle ledende i sine regioner, og Advokatfirma Eurojuris Nord er det nordligste av disse 16 advokatfirmaene.

Eurojuris Norge omfatter i dag ca. 240 advokater og totalt ca. 300 medarbeidere på landsbasis.

Gjennom forankringen i Eurojuris Norge har vi samarbeidsavtaler med NHO og If Skadeforsikring AS, som sikrer lokale advokattjenester av høy kvalitet til medlemmer og forsikringstakere.

Internasjonalt nettverk

Som del av Eurojuris Norge, er vi også tilknyttet det internasjonale Eurojuris-samarbeidet gjennom Eurojuris International, Europas ledende uavhengige nettverk av advokatfirmaer. Om lag 600 firmaer og 6000 advokater i Europa og utvalgte byer i resten av verden er tilknyttet Eurojuris International, som er representert i ca. 50 ulike land.

Samarbeidspartnere

I samarbeid med Ofoten og Midt-Troms Boligbyggelag holder vi jevnlig kurs for medlemmer og tilknyttede boligselskaper og tilbyr 25 % rabatt på ordinær timesats så sant kostnadene ikke dekkes av forsikringsordning, motpart eller andre. Fra 2021 har vi etablert et tilsvarende samarbeid for medlemmer og tilknyttede boligselskaper i Bonord.

Vi støtter Narvikregionen Næringsforening og Harstadregionen Næringsforening økonomisk, holder foredrag for foreningene og tilbyr alle medlemmer inntil en halv times gratis rådgivning.

Advokat Jon-Arne Østvik er samarbeidsadvokat med Huseierne. Medlemmer av forbundet tilbys inntil en halv times gratis bistand og ellers 20 prosent rabatt på ordinær timepris.

Vi er også et av flere advokatkontorer som har samarbeidsavtale med Norges Automobilforbund, og bistår NAF-medlemmer som har spørsmål om saker som gjelder bilhold.

Eurojuris Norge og NHO

Eurojuris Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale som sikrer NHOs medlemsbedrifter prioritert tilgang på forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris.

Eurojuris Norge tilbyr NHO-medlemmer:
Advokattjenester av høy kvalitet | En times gratis førstekonsultasjon |
15 % rabatt på gjeldende priser | Eget NHO-telefonnummer | Topp prioritet og 24 timer responstid

NHO-medlemmer kan kontakte Eurojuris på 800 32 500 eller epost. Det vil også være kontaktpersoner tilgjengelig ved alle Eurojuris Norge-kontorene.