Priser og vilkår

Totalkostnad av våre tjenester avgjøres av timepris og timeforbruk. Ofte er arbeidsomfanget avhengig av faktorer som først blir avklart underveis, og av innspill som kommer fra motparter og samarbeidspartnere. Det er derfor ikke alltid vi kan anslå timeforbruk tidlig i saken.

Veiledende pris til private kunder ligger mellom kr 2.000 og kr 2.500 inkl. mva., avhengig av sakstype og vanskelighetsgrad. Vi lager alltid en oppdragsbekreftelse ved oppstart av saken, hvor du får opplysninger om timesats, kostnader til offentlige gebyrer, sakkyndig bistand, kopiering mv. og faktureringsrutiner. Alminnelige leveringsbetingelser (pdf)

I noen saker kan forsikringen din dekke deler av advokatutgiftene. Det finnes dessuten en ordning med fri rettshjelp som gjelder noen få sakstyper. Du kan finne ut mer om fri rettshjelp her

 

Samarbeidspartnere

Ofoten og Midt-Troms Boligbyggelag og Bonord. Vi holder kurs for medlemmene og tilbyr 25% rabatt på ordinære timesatser.

Vi støtter Narvikregionen Næringsforening og Harstadregionen Næringsforening økonomisk, holder foredrag for foreningen og tilbyr alle medlemmer inntil en halv times gratis rådgivning.

Advokat Jon-Arne Østvik er samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund. Medlemmer av forbundet tilbys inntil en halv times gratis bistand og ellers 20 prosent rabatt på ordinær timepris.

Vi er også et av flere advokatkontorer som har samarbeidsavtale med Norges Automobilforbund, og bistår NAF-medlemmer som har spørsmål om saker som gjelder bilhold.