Borettslag og eierseksjoner

Boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven er tre helt særegne lover som er både omfattende å sette seg inn i og krevende å forstå.

Typiske eksempler på tvister som kan oppstå er:

  • Dyrehold i borettslag
  • Vedlikeholdsansvar og erstatning for skade som følge av manglende vedlikehold i borettslag og eierseksjonssameier
  • Tvangsutløsning av andelshaver i borettslag eller pålegg om salg av seksjon i eierseksjonssameier
  • Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter
  • Bruk av fellesareal
  • HMS og internkontroll

Eurojuris Nord har samarbeidsavtale med Ofoten og Midt Troms Boligbyggelag hvor boligselskapene og lagets medlemmer gis inntil en halv time gratis bistand. I tillegg har våre advokater jevnlige foredrag for medlemmene i boligbyggelaget.

Borettslag og eierseksjoner

Advokater innen fagområdet

JonArne_Outdoor
JonArne_Studio_17
Advokat/Partner
Jon Arne Østvik
T: 95 85 28 27