Eiendomsmegling og eiendomsoppgjør

Eurojuris Nord har flere advokater med eiendomsmeglingsbevilling.

Vi påtar oss oppdrag for næringsliv, private og kommuner tilknyttet planlegging og gjennomføring av salg av eiendomsselskaper, oppgjør ved salg av fast eiendom og som medhjelper i tvangssalg.

To av partnerne i Eurojuris Nord fungerer som faglig ansvarlige for to ulike eiendomsmeglingsselskaper og flere av våre advokatassistenter er utdannede oppgjørsansvarlige.

Eiendomsmegling og eiendomsoppgjør

Advokater innen fagområdet

Hugo_
Hugo_Studio_42
Advokat/Partner/Daglig leder
Hugo Storø
T: 90 55 84 72
Stein_Outdoor_081
Stein_Studio_46
Advokat/partner
Stein Nilsen
T: 90 20 51 50
JonArne_Outdoor
JonArne_Studio_17
Advokat/Partner
Jon Arne Østvik
T: 95 85 28 27
Sigrid_Outdoor_066
Sigrid_Studio_29
Advokat/partner
Sigrid Hovland Ytterstad
T: 41 66 52 57