Insolvens, konkurs og tvangsfullbyrdelse

Eurojuris Nord bistår bedrifter og andre som opplever økonomiske utfordringer.

Vi bistår med juridisk rådgivning om aktuelle virkemidler som gjeldssanering, strukturelle endringer eller kombinasjon av forskjellige muligheter.

Vi har flere advokater som blir oppnevnt av tingretten som bostyrere der det er åpnet konkurs hos selskaper eller privatpersoner. Ved oppnevning som bostyrer har advokaten oppdraget med en fullstendig gjennomgang av konkursskyldners virksomhet, og skal sørge for at bobehandling foregår i henhold til gjeldende regelverk. Vi bistår også i saker om tvangssalg.

I reglene om tvangsfullbyrdelse finnes blant annet bestemmelser om hvordan kreditorer kan inndrive sine krav gjennom tvangsdekning. For skyldnere innebærer dette at for eksempel fast eiendom eller løsøre kan bli tvangssolgt gjennom tingretten.

Insolvens, konkurs og tvangsfullbyrdelse

Advokater innen fagområdet

Hugo_
Hugo_Studio_42
Advokat/Partner/Daglig leder
Hugo Storø
T: 90 55 84 72
Stein_Outdoor_081
Stein_Studio_46
Advokat/partner
Stein Nilsen
T: 90 20 51 50
JonArne_Outdoor
JonArne_Studio_17
Advokat/Partner
Jon Arne Østvik
T: 95 85 28 27
Sigrid_Outdoor_066
Sigrid_Studio_29
Advokat/partner
Sigrid Hovland Ytterstad
T: 41 66 52 57