Selskapsrett og transaksjoner

Selskapsretten omhandler hvilke rettsregler som gjelder for alle former virksomhetsutøvelse.

Vårt fagmiljø for selskapsrett og transaksjoner bistår bedrifter som samtalepartner og rådgiver innen følgende temaer:

  • Omstrukturering – tilpasning av virksomheten i opp- og nedgangstider
  • Kjøp og salg av virksomhet (transaksjoner)
  • Stiftelse av selskap
  • Generasjonsskifte
  • Aksjonærkonflikter
  • Aksjonæravtaler
  • Fusjon og fisjon
  • Emisjoner/kapitalutvidelser
  • Rådgivning og kurs knyttet til styrearbeid

Vi samhandler løpende med revisorkompetanse for å få det beste resultatet, både økonomisk og juridisk.

Selskapsrett og transaksjoner

Advokater innen fagområdet

Oystein_Outdoor_058
Oystein_Studio_50
Advokat/Partner
Øystein Sagen
T: 95 70 32 24
Hugo_
Hugo_Studio_42
Advokat/Partner/Daglig leder
Hugo Storø
T: 90 55 84 72
JonArne_Outdoor
JonArne_Studio_17
Advokat/Partner
Jon Arne Østvik
T: 95 85 28 27
Fredrik 2
Small_004_20211217-E___0015
Advokat
Fredrik Storø
T: 95 73 32 81