Våre folk - din hjelp

JonArne_Outdoor

Jon Arne Østvik

Advokat/Partner

95 85 28 27

Erfaring

2020 -

Advokat/Partner Advokatfirma Eurojuris Nord AS

2016 - 2020

Advokat/Partner Advokatfirma Eurojuris Narvik AS

2014 - 2016

Advokat Advokatfirma Storø AS

2000 - 2014

Ansatt advokat, Advokatfirmaet Malm

1998 - 2000

Advokatfullmektig i J&R Advokatfirma AS

Utdannelse

1997

Cand.jur. Universitet i Tromsø

Verv

2020 -

Styremedlem i Midt-Hålogaland krets av Den Norske Advokatforening

2017 -

Faglig leder i Jenssen & Bolle Eiendomsmegling AS

2017 - 2019

Styremedlem i Vinn

2018 - 2019

Nestleder i Bedriftskompetanse AS

2011 - 2017

Styreleder Narvik Vann KF

2007 - 2016

Leder Kontrollkomiteen i Ofoten sparebank

2007 - 2012

Faglig leder i Megleforum Narvik AS

2002 - 2006

Leder Kontrollkomiteen i Tjeldsund sparebank