Arbeidsrett

I et moderne samfunn er det knyttet en rekke forventninger og krav i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Uoverensstemmelse og konflikt på arbeidsplassen kan få store konsekvenser for arbeidsmiljøet, og bør søkes løst så tidlig som mulig. Konflikter på arbeidsplassen kan i enkelte tilfeller ha potensiale for å havne i retten.

Med god kompetanse om arbeidsliv og rettigheter kan slike situasjoner forebygges eller løses. Våre advokater kan bistå med rådgivning og konflikthåndtering, og vi kan også mekle.

Arbeidsrett

Advokater innen fagområdet

Oystein_Outdoor_058
Oystein_Studio_50
Advokat/Partner
Øystein Sagen
T: 95 70 32 24
Hugo_
Hugo_Studio_42
Advokat/Partner/Daglig leder
Hugo Storø
T: 90 55 84 72
Fredrik 2
Small_004_20211217-E___0015
Advokat
Fredrik Storø
T: 95 73 32 81