Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor har detaljerte regler for hvordan en offentlig oppdragsgiver skal gå frem ved innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid.

Regelverket er viktig for både oppdragsgiver og leverandør, og begge parter er ilagt strenge krav til gjennomføring- og kontraktsperiode.

Våre advokater bistår leverandører og oppdragsgivere gjennom hele anskaffelsesprosessen. Vi bistår også i tilfeller hvor det oppstår tvister.

Offentlige anskaffelser

Advokater innen fagområdet

Hugo_
Hugo_Studio_42
Advokat/Partner/Daglig leder
Hugo Storø
T: 90 55 84 72
Sicilie_Outdoor
Sicilie_Studio_37
Advokat/partner
Sicilie Kristin Kanebog
T: 47 28 59 49