Entreprise

Vi bistår i alle stadier av en bygge- og anleggsprosess.

Våre advokater har lang erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor bygge- og anleggsbransjen. Gjennom vår rådgivning har vi opparbeidet oss god bransjekunnskap og kommersiell forståelse.

Vi bidrar med gode råd både om hvilke type kontrakter som er hensiktsmessig for prosjektet, i forhandlinger og i prosjektgjennomføringen. Vi gir også faglig støtte og råd i forbindelse med sluttoppgjøret.

Vi bistår i alle typer bygge- og anleggsprosjekter, og representerer både entreprenører, byggherrer, rådgivere og leverandører

Entreprise

Advokater innen fagområdet

Hugo_
Hugo_Studio_42
Advokat/Partner/Daglig leder
Hugo Storø
T: 90 55 84 72
Lina_Outdoor_030
Lina_Studio_34
Advokat/Partner
Lina Therese Remlo
T: 92 45 86 42
JonArne_Outdoor
JonArne_Studio_17
Advokat/Partner
Jon Arne Østvik
T: 95 85 28 27
Sicilie_Outdoor
Sicilie_Studio_37
Advokat/partner
Sicilie Kristin Kanebog
T: 47 28 59 49