Avtaler og kontrakter

Avtale- og kontraktsrett ligger til grunn for det meste av næringsvirksomhet.

Spørsmål knyttet til avtaler handler i all hovedsak om hvordan avtalen skal forstås, hvorvidt avtalen er gyldig inngått, eller om avtalen helt eller delvis kan heves.

Kontraktsrett omhandler partenes rettigheter og forpliktelser ved en inngått kontrakt. Eksempelvis vil et spørsmål om hvorvidt en tjeneste er levert eller ikke, havne inn under kontraktsrett. Det samme gjelder spørsmål knyttet til konsekvenser av manglende leveranse.

Gode kontrakter bidrar til arbeidsro for begge parter og reduserer risikoen for mislighold.  En god kontrakt vil dermed også bedre begge parters lønnsomhet. Dessverre ser vi likevel alt for ofte at avtalepartene ikke har brukt god nok tid ved avtaleinngåelse, og at to avtaleparter som konsekvens har fullstendig avvikende oppfatning av hva de faktisk har blitt enige om.

Ofte vil slik uenighet kunne løses gjennom forhandlinger, andre ganger må tvisten løses av domstolen. I begge tilfeller innebærer slike tvister unødvendig bruk av tid og ressurser, og vi anbefaler derfor å søke bistand før og under kontraktsinngåelse.

Avtaler og kontrakter

Advokater innen fagområdet

Oystein_Outdoor_058
Oystein_Studio_50
Advokat/Partner
Øystein Sagen
T: 95 70 32 24
Hugo_
Hugo_Studio_42
Advokat/Partner/Daglig leder
Hugo Storø
T: 90 55 84 72
Stein_Outdoor_081
Stein_Studio_46
Advokat/partner
Stein Nilsen
T: 90 20 51 50
JonArne_Outdoor
JonArne_Studio_17
Advokat/Partner
Jon Arne Østvik
T: 95 85 28 27
Sicilie_Outdoor
Sicilie_Studio_37
Advokat/partner
Sicilie Kristin Kanebog
T: 47 28 59 49
Fredrik 2
Small_004_20211217-E___0015
Advokat
Fredrik Storø
T: 95 73 32 81