Barnevern

Eurojuris Nord bistår både foreldre, barn/ ungdom og kommuner i barnevernssaker.

Vi kjenner regelverket godt og har sett verden fra flere vinkler. Slik er vi i Eurojuris Nord godt rustet til å gi råd, sikre rettssikkerhet og bidra til gode løsninger for hva som er til beste for barnet.

Barnevernlovens formål er å sikre at barn har det bra, og helst at de skal ha det bra i sin egen familie. For å få det til må man finne riktige hjelpetiltak, og vårt mål er å bidra med gode løsninger.

Av og til kan omsorgsovertakelse være nødvendig og riktig. Da er det vår oppgave å bidra til at barneverntjenesten ikke mister målet om tilbakeføring av syne.

Samvær og annen kontakt må innrettes slik at barnas biologiske familie kan være en ressurs der det er mulig, og bidra til at barn som ikke kan vokse opp hos sine foreldre likevel kan finne sin plass.

Barnevern

Advokater innen fagområdet

Sigrid_Outdoor_066
Sigrid_Studio_29
Advokat/partner
Sigrid Hovland Ytterstad
T: 41 66 52 57