Offentlighetsloven

Som hovedregel har alle rett til å få innsyn i saksdokumenter hos offentlige myndigheter. Noen typer dokumenter er likevel unntatt fra innsyn.

Eurojuris Nord har god kompetanse om offentlighetslovens regler om innsyn, samt reglene for saksbehandling av innsynsbegjæringer. Vi bistår både private og offentlige klienter med løsning av spørsmål innenfor dette feltet, og kan også tilby opplæring til virksomheter/forvaltningsorganer som omfattes av regelverket.

Offentlighetsloven

Advokater innen fagområdet

Lina_Outdoor_030
Lina_Studio_34
Advokat/Partner
Lina Therese Remlo
T: 92 45 86 42