Plan og bygningsrett

Plan- og bygningsrett får en stadig viktigere rolle i utviklingsprosjekter, både på privatmarkedet og i næringslivet.

Området omfatter alle problemstillinger knyttet til kommunale planprosesser, herunder kommunedelplaner, konsekvensutredninger, detaljplaner, høringsuttalelser, dispensasjonssaker, byggesaker og klagesaker.

Eurojuris Nord har erfaring med å bistå kommuner, bedrifter og privatpersoner i alle ledd av disse prosessene. I planprosesser er det en stor fordel å komme tidlig på banen med merknader og innspill, det er da mulighetene for å bli hørt er størst.

Vi bidrar med å formulere og spisse argumentasjonen slik at det er mulig å påvirke planprosesser og oppnå endringer eller tilpasninger som tilgodeser berørte parter og naboer på en god måte. I tilfeller hvor det er behov for å avvike fra gjeldende planer for å bygge bolig, sette opp garasje, tilbygg eller lignende, kan vi bistå i søknadsprosessen.

Vi bistår også i klagesaker, og har god måloppnåelse enten du ønsker endring av vedtak, opprettholdelse eller en bedre begrunnelse for vedtaket. Grundige og saklige begrunnelser gjør det også lettere å vurdere om lovens vilkår er fulgt eller om det er grunnlag for klage til fylkesmannen.

Plan og bygningsrett berører de aller fleste av oss, og våre advokater bistår i alle typer spørsmål som er relevant for fagområdet.

Plan og bygningsrett

Advokater innen fagområdet

Oystein_Outdoor_058
Oystein_Studio_50
Advokat/Partner
Øystein Sagen
T: 95 70 32 24
JonArne_Outdoor
JonArne_Studio_17
Advokat/Partner
Jon Arne Østvik
T: 95 85 28 27
Sicilie_Outdoor
Sicilie_Studio_37
Advokat/partner
Sicilie Kristin Kanebog
T: 47 28 59 49