Arv og testament

Fordeling av arv er ofte et vanskelig tema. Reglene om hvordan det du etterlater deg når du dør skal fordeles på dine arvinger avhenger av flere forhold, og særlig din familiesituasjon.

Ofte har en gjenlevende ektefelle eller samboer rett til å overta hele eller deler av boet uten å gjøre opp arven med de andre arvingene. En slik løsning kalles uskifte.

Ved å sette opp et testament er det en selv som – helt eller delvis, avgjør hvordan arven skal fordeles. Det er viktig at kravene til testamentet er oppfylt for at det skal være gyldig. Alternativt ønsker noen å gå bort eiendeler mens de enda lever, eksempelvis fritidseiendom eller annen bolig.

Våre advokater kan bistå med rådgivning i regelverket, planlegging, gjennomføring av generasjonsskifte og utforming av testamenter. Vi hjelper også til med gjennomføring av arveoppgjør.

NB! Fra 1. januar trer ny lov om arv og dødsboskifte i kraft. Ta gjerne kontakt for hva dette eventuelt betyr for din situasjon, og om eventuelle tidligere testamenter bør endres.

Testament

Gjensidig testament

Arveforskudd

Uskifte

Fremtidsfullmakt

Pliktdelsarv

Livsarvinger

Arv og testament

Advokater innen fagområdet

Stein_Outdoor_081
Stein_Studio_46
Advokat/partner
Stein Nilsen
T: 90 20 51 50
Lina_Outdoor_030
Lina_Studio_34
Advokat/Partner
Lina Therese Remlo
T: 92 45 86 42
Sigrid_Outdoor_066
Sigrid_Studio_29
Advokat/partner
Sigrid Hovland Ytterstad
T: 41 66 52 57
Sicilie_Outdoor
Sicilie_Studio_37
Advokat/partner
Sicilie Kristin Kanebog
T: 47 28 59 49