Grunnerverv

Grunnerverv og ekspropriasjon betyr at noen med tvang, eller trussel om tvang, kan kreve å overta eiendomsrett til eiendom eller bygning.

Eurojuris Nord har bred kompetanse om arbeid med grunnerverv både på vegne av det offentlige og for private virksomheter.

Et grunnerverv starter med forhandlinger. Vi bistår i selve forhandlingsprosessen og sørger for at det lages gode avtaler, og for at overdragelse av grunnen skjer på en god måte.

Dersom det ikke er mulig å enes om en avtale i minnelighet, vil det være nødvendig å ekspropriere. Ekspropriasjon er krevende og vi tilbyr juridisk bistand gjennom hele prosessen.

Grunnerverv

Advokater innen fagområdet

Oystein_Outdoor_058
Oystein_Studio_50
Advokat/Partner
Øystein Sagen
T: 95 70 32 24
Sicilie_Outdoor
Sicilie_Studio_37
Advokat/partner
Sicilie Kristin Kanebog
T: 47 28 59 49