Forvaltning og offentlige vedtak

Forvaltningsretten er reglene om hvordan det offentlige skal behandle saker de har til avgjørelse, og hva som skal skje hvis noen mener et vedtak er feil eller ugyldig.

Forvaltningsretten omfatter alle former for offentlig myndighetsutøvelse. Eksempler kan være klagesaker, plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser og så videre.

Vi har advokater med bred og sammensatt erfaring fra forvaltningen som kan bistå med rådgivning, oppfølgning og klagebehandling.

Ved omgjøring av vedtak i klientens favør, vil nødvendige utgifter til advokat som hovedregel dekkes av det offentlige.

Forvaltning og offentlige vedtak

Advokater innen fagområdet

Lina_Outdoor_030
Lina_Studio_34
Advokat/Partner
Lina Therese Remlo
T: 92 45 86 42