Kjøp, salg og oppføring av fast eiendom

Kjøp av bolig er den største investeringen vi som privatpersoner foretar oss.

Den såkalte avhendingslova regulerer forholdet mellom kjøper og selger av fast eiendom. Loven trer i kraft i tilfeller hvor det avdekkes feil eller mangler, at kjøpesummen ikke er inne til avtalt tid, at arbeid på boligen viser seg å ikke være utført av fagfolk, og så videre.

Andre ganger oppstår tvisten mellom kjøper og utbygger (entreprenør). Da reguleres forholdet i bustadoppføringsloven. Bustadoppføringsloven omfatter både kjøp av nøkkelferdige boliger og leiligheter, og avtale med entreprenør for oppføring av bolig på egen tomt. Tvister kan handle om eksempelvis feil og mangler, dårlig kommunikasjon, forsinkelser, uenighet om hva som er avtalt eller spørsmål knyttet til tilleggsarbeid.

Våre advokater har lang erfaring med denne typen tvister. Ofte finner man en god løsning som begge parter kan leve med, andre ganger er det behov for å ta saken til retten.

Tvister som dette kan i noen tilfeller inngå i rettshjelpsdekningen som er en del av din eiendomsforsikring, eller annen boligkjøperforsikring.

Kjøp, salg og oppføring av fast eiendom

Advokater innen fagområdet

JonArne_Outdoor
JonArne_Studio_17
Advokat/Partner
Jon Arne Østvik
T: 95 85 28 27
Sicilie_Outdoor
Sicilie_Studio_37
Advokat/partner
Sicilie Kristin Kanebog
T: 47 28 59 49
Fredrik 2
Small_004_20211217-E___0015
Advokat
Fredrik Storø
T: 95 73 32 81