Fast eiendoms rettsforhold og jordskifte

Innenfor rettsområdet fast eiendoms rettsforhold, eller «tingsrett» som det gjerne kalles på fagspråket, samles en rekke ulike spørsmål knyttet til fast eiendom. Typiske eksempler på dette kan være tvist tilknyttet:

Selv om flere av disse sakene kan finne sin løsning i det ordinære domstolsapparatet, behandles mange av jordskifteretten. Jordskifteretten er en særdomstol for saker som vedrører fast eiendoms rettsforhold, med kompetanse til å klarlegge eller endre grenser, fastslå eller endre rettigheter som ligger til fast eiendom mv.

Tvister tilknyttet fast eiendoms rettsforhold vil normalt være dekningsberettiget under rettshjelpsdekningen som er en del av din eiendomsforsikring.

Våre advokater har god erfaring med både rådgivning og prosedyre innenfor slike saker.