Fast eiendoms rettsforhold og jordskifte

Innenfor rettsområdet fast eiendoms rettsforhold, eller «tingsrett» som det gjerne kalles på fagspråket, samles en rekke ulike spørsmål knyttet til fast eiendom. Typiske eksempler på dette kan være tvist tilknyttet:

  • uenighet mellom sameiere,
  • bruksretter i fast eiendom som f.eks. veirett, naustrett, jakt- og fiske mv,
  • naboforhold,
  • hevd,
  • Tomtefeste (innløsning (kjøp) og forlenging av festerett og regulering av festeavgift)
  • grensegang mellom eiendommer.

Selv om flere av disse sakene kan finne sin løsning i det ordinære domstolsapparatet, behandles mange av jordskifteretten. Jordskifteretten er en særdomstol for saker som vedrører fast eiendoms rettsforhold, med kompetanse til å klarlegge eller endre grenser, fastslå eller endre rettigheter som ligger til fast eiendom mv.

Tvister tilknyttet fast eiendoms rettsforhold vil normalt være dekningsberettiget under rettshjelpsdekningen som er en del av din eiendomsforsikring.

Våre advokater har god erfaring med både rådgivning og prosedyre innenfor slike saker.

Fast eiendoms rettsforhold og jordskifte

Advokater innen fagområdet

Oystein_Outdoor_058
Oystein_Studio_50
Advokat/Partner
Øystein Sagen
T: 95 70 32 24
Hugo_
Hugo_Studio_42
Advokat/Partner/Daglig leder
Hugo Storø
T: 90 55 84 72
Stein_Outdoor_081
Stein_Studio_46
Advokat/partner
Stein Nilsen
T: 90 20 51 50
JonArne_Outdoor
JonArne_Studio_17
Advokat/Partner
Jon Arne Østvik
T: 95 85 28 27
Sigrid_Outdoor_066
Sigrid_Studio_29
Advokat/partner
Sigrid Hovland Ytterstad
T: 41 66 52 57
Sicilie_Outdoor
Sicilie_Studio_37
Advokat/partner
Sicilie Kristin Kanebog
T: 47 28 59 49
Fredrik 2
Small_004_20211217-E___0015
Advokat
Fredrik Storø
T: 95 73 32 81