Bistandsadvokat

Voksne eller barn som utsettes for straffbare handlinger har rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat.

Kostnadene ved slike oppdrag dekkes i mange tilfeller av det offentlige, særlig i saker som omhandler vold, overgrep eller mishandling i nære relasjoner.

Bistandsadvokaten hjelper til med alt som har med straffesaken å gjøre, fra anmeldelse, gjennom etterforskning og avhør hos politiet/barnehus, og frem til saken kommer for retten. Bistandsadvokaten har også ansvar for å fremme eventuelle erstatningskrav.

Eurojuris Nord har lang erfaring med bistandsoppdrag.

Bistandsadvokat

Advokater innen fagområdet

Lina_Outdoor_030
Lina_Studio_34
Advokat/Partner
Lina Therese Remlo
T: 92 45 86 42
Sigrid_Outdoor_066
Sigrid_Studio_29
Advokat/partner
Sigrid Hovland Ytterstad
T: 41 66 52 57