Eiendomsmegling og eiendomsoppgjør

Eurojuris Nord har flere advokater med eiendomsmeglingsbevilgning.

Vi påtar oss oppdrag for næringsliv, private og kommuner tilknyttet planlegging og gjennomføring av salg av eiendomsselskaper, oppgjør ved salg av fast eiendom og som medhjelper i tvangssalg.

To av partnerne i Eurojuris Nord fungerer som faglig ansvarlige for to ulike eiendomsmeglingsselskaper og flere av våre advokatassistenter er utdannede oppgjørsansvarlige.

Eiendomsmegling og eiendomsoppgjør

Advokater innen fagområdet

JonArne_Outdoor
JonArne_Studio_17
Advokat/Partner
Jon Arne Østvik
T: 95 85 28 27