Fremtidsfullmakter

Ved en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ivareta dine interesser dersom du i fremtiden skulle bli ute av stand til å gjøre det selv.

Du kan bestemme hvem som skal være fullmektig og hva vedkommende skal ha rett til å gjøre på dine vegne, for eksempel søke om sykehjemsplass, betale regningene dine eller selge huset ditt dersom du ikke lengre kan bo i det. Fullmakten kan skreddersys etter dine ønsker og behov.

Fremtidsfullmakt er et godt redskap for å få økt selvbestemmelse i alderdommen eller ved demenssykdom og annen svekket helse, og ordningen er et godt alternativ til vergemål.

Fremtidsfullmakter

Advokater innen fagområdet

Stein_Outdoor_081
Stein_Studio_46
Advokat/partner
Stein Nilsen
T: 90 20 51 50
Lina_Outdoor_030
Lina_Studio_34
Advokat/Partner
Lina Therese Remlo
T: 92 45 86 42
Sigrid_Outdoor_066
Sigrid_Studio_29
Advokat/partner
Sigrid Hovland Ytterstad
T: 41 66 52 57