Kjøps- og forbrukerrett

Kjøps- og forbrukerretten omhandler avtaler om kjøp og salg mellom næringsdrivende og forbrukere eller avtaler om utførelse av håndverkertjenester, typisk mindre byggearbeider i form av oppussing eller renovering.

En annen praktisk viktig gruppe er kjøp og salg av større gjenstander (eksempelvis biler og andre motorkjøretøy) gjennom sosiale media og nettjenester, hvor avtalen inngås privatpersoner imellom.

Det kan oppstå konflikter i forbindelse med slike avtaler. Uenigheten kan gjelde om avtalen er oppfylt på riktig måte, eller om det er mangel eller forsinkelse knyttet til leveringen.

Når uenighet først oppstår, er det viktig å være oppmerksom både på hvilke regler for klage og reklamasjon som gjelder, og hvilke rettigheter og plikter partene har overfor hverandre.

Våre advokater kan hjelpe med å finne en løsning som er god for deg, i en type saker hvor kostnadene ved en rettslig prosess fort kan bli uforholdsmessige, sett hen til verdiene som står på spill.

Kjøps- og forbrukerrett

Advokater innen fagområdet

Lina_Outdoor_030
Lina_Studio_34
Advokat/Partner
Lina Therese Remlo
T: 92 45 86 42
Sicilie_Outdoor
Sicilie_Studio_37
Advokat/partner
Sicilie Kristin Kanebog
T: 47 28 59 49